+45 61 10 23 81 [email protected]

Forældresamarbejde

Ud fra vores helhedsorienteret menneskesyn anser vi forældrearbejdet som en meget vigtig faktor for, at barnet kan trives og udvikles. Skole og hjem skal være i tæt dialog og arbejde mod samme mål.​

Forpligtigelser i forældresamarbejdet

Natur- og Helhedsskolen Årslev arbejder med forældresamarbejde ud fra følgende forpligtigelser:

  • Kontakt med forældre i form af telefonisk kontakt, besøg hjemme og opfølgningsmøder efter behov
  • Vi indbyder til forældrekaffe. Her bliver der mulighed for at se, hvad skolen arbejder med
  • Vi holder skole – hjem samtale med forældre hvor eleven også deltager. Her bliver det generelle billede af eleven fagligt og socialt fremlagt på en god og anerkendende måde, så eleven er medspiller og informeret og til dels enig når noget skal ændres / arbejdes med
  • Halvårligt skriver personalet elevbeskrivelser. Der afholdes statusmøder med elev, forældre, kontaktperson, pleje/aflastnings familie og sagsbehandler. Der ud over laves der kvartals periodeplaner for hver enkelt elev

 

Forældrearbejdet skabes ud fra den enkelte families behov

Listen indeholder punkter, som vi hvert år helt sikkert når som et minimum, men har forældrene brug for flere samtaler eller andet, så opfylder vi disse behov. Vi kigger meget på den respektive og enkelte familie og danner forældrearbejdet ud fra det.

Mulighed for tredjepart i forældresamarbejdet

Ud over ovennævnte ser vi muligheder i, at få en tredjepart med i forældrearbejdet, hvis det kan styrke den enkeltes arbejde med deres barn, f.eks. kontaktperson, bedsteforældre eller andre som er involveret i elevens hverdag.