+45 61 10 23 81 [email protected]

Værdier & mål

Værdigru​ndlag​

Hvert barn er for os et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, som det har behov for, for at kunne udvikle sig optimalt.

Skolens politik

På vores grønne skole, Natur og Helhedsskolen, har vi en række politikker, som vi hjælper hinanden med at leve op til. Det er f.eks. politikker i forhold til kost, rygning, alkohol og lektier.

Miljø på skolen

På skolen er vi meget optaget af miljø. Det være sig vores eget miljø på skolen, hvordan har vi det, trives vi eller skal noget ændres. Men vi er også optaget af miljøet omkring os, de samspil vi indgår i ligesom miljøet bundet til naturen naturligvis også lægger os meget på sinde.

Målsætning

Mange skoler og tilbud ændrer sig i disse år. Vi ønsker at forblive et lille skoletilbud, hvor den enkelte, både elev, forældre og samarbejdspartner kan føle sig tryg i forvisningen om, at der er plads og tid til netop det de har behov for.

Vi vil til en hver tid være den bedste skole for den enkelte. Det stiller store krav til os om omskiftelighed og omstillingsparathed, som vi naturligvis lever op til fulde