+45 61 10 23 81 [email protected]

Undervisning

Pædagogik

Vi arbejder ud fra et positivt menneskesyn med fokus på elevernes udviklingspotentiale.

Skoleskema

Vi har 3 teams indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi opfylder kravene til folkeskolens timeantal samt dækker underviser i fuld fagrække. Se skemaer her: indskolings skema, mellemtrins skema og udskolings skema.

Udeskoling

Natur- og Helhedsskolen ligger helt bevist en del af undervisningen ude i det fri. Vi har indgået en partnerskabsaftal med Tarup/Davinde Naturskole og Odense Sportsfiskerklub. Byget en fælles bålhytte, som er vores base i naturen.

Projekt undervisning

  • Idræt-Krop-Muskler-svømmemærker-Juleværksteder
  • Virksomhedsbesøg-Museum-Uge Sex
  • Musik Projekt-Mad
  • Idræt-Krop-Muskler

Vi arbejder hen over året med forskellige projekter. Dette blandt andet for at styrke elevernes sociale kompetencer samt give dem fælles indsigt i en række forskellige forhold.

​En del af vores projekter kobler sig på årets gang og tager således udgangspunkt i dette, mens andre tager udgangspunkt i elevernes interesser og eller relevante forhold for skolens aldersgruppe.

Eksamens Træning

Fra januar og frem til eksamen, trænes der individuelt i eksamens materialet. Dette foregår på Broskolen, vores distrikt skole, hvor vi har et fast lokale.

 

Brobygning/Praktik

For de elever, hvor det giver mening, skaber vi mulighed for at komme i brobygning eller praktik og for nogens vedkommende begge dele. Det sker gennem et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor vi sikre forståelse og interesse for, at medvirke til, at lige netop vores elever kan få et succesfuldt ophold. ​

Generelt

Natur- og Helhedsskolen Årslev er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge med sociale, følelsesmæssige og kognitive vanskeligheder, der vurderes at kunne profitere af vores tilbud. 

Undervisningen varetages i et samarbejde mellem eleverne og alle skolens ansatte ud fra, hvad der skaber mest værdi i forhold til den enkelte elev. ​Vi lægger vægt på, at både faglig og social læring kan struktureres og praktiseres på andre måder end den mere traditionelle undervisning. Vi arbejder med individuelle elevplaner for at skabe gode læringsmiljøer for børnene. Og vi bruger i vid udstrækning naturen.

Skolen er opbygget med klare, faste rutiner og strukturer. Der er forudsigelighed samtidig med, at vi stadig udfordrer og stimulerer det enkelte barn. ​Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle faglige standpunkt, der sammenholdes med elevens sociale og følelsesmæssige udviklingsniveau samt elevens styrkesider og potentialer. ​Vi har fokus på relationer, trivsel og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang i forholdet mellem mennesker. ​Vi har en fælles antagelse om at børn der trives har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i det faglige og sociale fællesskab, hvorfor elevernes trivsel er omdrejningspunktet for vores arbejde.

Tryghed og tætte relationer

​​Både i forhold til elever og forældre/plejefamilier er det vigtigt for os, at opbygge tætte relationer for at skabe tryghed og anerkendelse. Vi tror på nødvendigheden af en åben og tæt kontakt, hvorfor vi står til rådighed ved behov. Vi ved at mange har været gennem svære forløb inden de kommer hos os og vi finder det derfor vigtigt at investere i opbygningen af gode relationer.​

Undervisningsmiljø

​​Vi tilrettelægger et individuelt undervisningsmiljø for hver elev. Når der skal indlæres, lægges der vægt på ting som: ​

  • fysiske elementer (lyd, lys, temperatur og design)
  • emotionelle elementer (motivation, udholdenhed, ansvar og struktur)
  • sociologiske elementer (alene, par, gruppe, team)
  • de perceptuelle forcer (auditiv, visuel, taktil, kinæstetisk) og fysiologiske elementer (mad, drikke, tid på døgnet og bevægelse​

Uddannelse

På skolen arbejder vi med udgangspunkt i Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Medieret læring (cemeli.dk) som tilgang til undervisningen og Teori U (C. Otto Scharmer) som grundlag for de voksnes opfattelse. Vi læner os op af de 7 Gode Vaner (Stephen Covey), hvor igennem vi sikre synlighed på mål, effektivitet og progression.

 

Vi afholder løbende interne kurser. Deltager på eksterne samt udvikler gennem vores deltagelse i netværket DE7 (Æblegaarden, Gl Højgaard, Asgaard Sødinge, Holbrogaard, Munkegaarden på Avernakø og Natur og Helhedsskolen)

Vores grundlag sigter på, at være åbne, så vi til en hver tid kan møde elever og forældre, der hvor de er for skabelse af det bedste grundlag for udvikling.​