+45 61 10 23 81 [email protected]

Udeskole​

Natur- og Helhedsskolen ligger helt bevist en del af undervisningen ude i det fri. Vi har indgået en partnerskabsaftal med Tarup/Davinde Naturskole og Odense Sportsfiskerklub. Byget en fælles bålhytte, som er vores base i naturen.

Natur- og Helhedsskolens grønne skole ser vi undervisning ude i naturen som et værdifuldt supplement til undervisningen i klasseværelset. Der sker noget med elever såvel som lærere og pædagoger, når vi er sammen i en anden kontekst end vi plejer. Vores adfærd og tænkning ændres og tager form af den situation, vi befinder os i. De ”roller” vi har, når vi er i klasselokalet, brydes ned, og vores relationer får mulighed for at opstå på nye måder.

I naturen bruger vi alle vores sanser. Det at færdes ude påvirker læreprocessen på en anden måde, end hvis vi var inden døre. Uderummet lægger nemlig især op til oplevelse og handling, hvorimod klasselokalet overvejende lægger op til forståelse. I undervisningen i naturen fremhæves konkrete ting og umiddelbare sammenhænge i modsætning til mere traditionel undervisning i klasseværelset, som typisk forudsætter en vis (mental) tilbagetrækning fra det konkrete, fysiske rum.

Naturen byder sig til på en anden måde end klasseværelset: Træet inviterer til at klatre, blomsterne vil duftes til, bolden vil kastes. Uderummet ”taler til os” på en anden måde end klasseværelset gør. Der inviteres til samarbejde og fordybelse. Vi mærker, hvordan naturen påvirker os – og lærer om, hvordan vi som mennesker er forbundet med naturen og kan påvirke naturen.

De erfaringer og den læring vi tager med os fra undervisningen i naturen lagrer sig i vores hukommelse på en anden måde end læring tilegnet i klasseværelset. Det gør den, fordi den i høj grad bygger på oplevelse og handling og fordi mange sanser bliver bragt i spil. Derfor er udeundervisningen vigtig for elevernes udvikling både fagligt, socialt og psykisk.

​At færdes ude i det fri har også et sundhedsmæssigt perspektiv. Vi er aktive med vores krop ligesom vores motorik styrkes. På Natur- og helhedsskolen hænger vores overvejelser om undervisning i naturen tæt sammen med grundprincipperne i vores Værdigrundlag.

I løbet af 2018 har vi som Målsætning, at kunne etablere 3 shelters ved Nab, så vi f.eks. får mulighed for at forlænge vores ture med overnatning i det fri.

I løbet af 2018 har vi også som Målsætning at blive certificeret ”Grøn skole”. Det betyder, at eleverne gennem skoleåret skal arbejde med forskellige emner som bredt relaterer sig til miljø og bæredygtighed. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om natur og miljø.

Vi er inspirerede af, hvordan hjerneforsker Kjeld Fredens beskriver, hvordan vi lærer og husker, når vi flytter undervisningen udendørs. Læs mere her