+45 61 10 23 81 [email protected]

Målsætning

Vi ønsker, at Natur- og Helhedsskolen Årslev skal være den bedste skole for den enkelte. En skole der bygger på ansvar og respekt, hvor børn og voksne arbejder med sig selv og hinanden om at nå det bedst tænkelige faglige og sociale resultat, som gavner den enkelte.​

Fokus på udvikling og uddannelse

Vi ønsker en specialskole på Fyn, hvor både hoved og sjæl får rum og ro til at udvikle sig. Vi vægter højt det at følge med tiden, at ruste vores medarbejdere til de faglige og pædagogiske udfordringer vores hverdag byder. Derfor har vi fokus på udvikling og uddannelse, så vi hele tiden kan skabe udvikling for den enkelte.

Høj voksennomering

Vi ønsker høj voksen-normering, der skal sikre, at både børn og ansatte altid kan føle sig trygge, set og hørt. Vi er overbeviste om, at vores skole skal forblive en lille skole med få børn, hvor der kan arbejdes intensivt med det enkelte barns udvikling.

Projekter og oplevelser der styrker eleverne

Vi arbejder bevidst på, at skolen skaber store projekter, som fx:

  • Svømmeprojekt 2010
  • Afholdelse af Triatlon med indsamling af midler til OUH
  • Klovnen Paplo 2012

Disse projekter giver eleverne nogle kæmpe oplevelser. De magter at præstere noget, som andre ikke kan: Vil – tør – må. De oplever at overskride nogle grænser. De sætter sig et fælles mål og når det.