+45 61 10 23 81 [email protected]

Værdigrundlag

Værdigrundlaget for skolen er, at hvert barn er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse.

 

Ethvert barn har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for et værdigt og trygt liv.

Det er de grundlæggende forudsætninger for, at barnet og den unge psykisk, fysisk, socialt, fagligt og eksistentielt bliver kvalificeret til at leve et meningsfuldt liv.

Grundprincipper

Naturskolen i Odense, Natur- og Helhedsskolen Årslev lægger vægt på følgende grundprincipper:

  • Vi betragter forskellighed som en ressourse
  • Vi skal kunne give og modtage konstruktiv feedback
  • Vi skal søge og tage medindflydelse og medansvar
  • Vi nærer respekt for mennesker, dyr og ejendom
  • Vi har fokus på sund og næringsrig kost
  • Vi respekterer andre, som de er