+45 61 10 23 81 [email protected]

Målgruppe​​

Natur- og Helhedsskolen Årslev er en grøn skole der henvender sig som udgangspunkt til normaltbegavede børn og unge med koncentrationsvanskeligheder.

Skolen tilstræber en homogen sammensat børnegruppe

 

Natur- og Helhedsskolen Årslev rummer børn og unge i den skolepligtige alder, som matcher nedenstående kriterier. Skolen tilstræber at have en homogen sammensat børnegruppe, hvor det enkelte barn kan passe naturligt ind, det vil sige aldersmæssigt, hierarkisk og pædagogisk.

Fællestræk for målgruppen

 

Fælles for målgruppe er:

  • Børn og unge som mistrives og ikke regner med sig selv og andre
  • Voksne som af forskelligartede årsager, har svære betingelser for at være gode rollemodeller
  • Grundet forskellige årsager har mange af vores elever koncentrations vanskeligheder
  • Har svært ved at skabe en stabil og bæredygtig tilknytning. Dette har udløst problemer af social, følelsesmæssig og adfærdsmæssig art
  • Er marginaliseret socialt, i skolen og i forhold til samfundets normer
  • Børn og unge der har brug for et helhedsorienteret miljø, hvor klare skel mellem børn og voksne inviterer til brugbare relationer for udvikling og støtte både socialt og fagligt
  • Børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Med sociale, følelsesmæssige og kognitive vanskeligheder, der vurderes at kunne profitere af vores tilbud

Børnene mødes ud fra en anerkendende tilgang​

 

Vores faglige grundlag bygger på en analytisk, relations- og ressourceorienteret tænkning. Vi arbejder med den anderkendende tilgang.

> Læs om skolens pædagogik